49639ndn
29.01.2017 Категория: Автор: Елена Ткаченко
2

Звіт по квоти з працевлаштування

Не пізніше 1 лютого після звітного року роботодавці мають подати територіальному органу служби зайнятості Інформацію про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню. У 2017 році за 2016 рік останній день подання Звіту по квоті — 31 січня 2017 року.

Звіт подають підприємства, установи, організації із чисельністю штатних працівників понад 20 осіб. На фізосіб-підприємців, що мають найманих працівників, ця норма не розповсюджується.

Підприємства, установи, організації із чисельністю штатних працівників понад 20 осіб мають виконати квоту для працевлаштуванняу розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.

(ч. 2 ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р.  № 5067-VI, далі  Закон про зайнятість).

Категорії, що зараховують до квоти

Категорії громадян, що мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню, визначені ч. 1 ст. 14 Закону про зайнятість. До таких осіб належать:

 • один із батьків або особа, яка їх замінює і має на утриманні дитину (дітей) віком до шести років;
 • один із батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;
 • особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;
 • один із батьків або особа, яка їх замінює і утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності) (до досягнення батьками пенсійного віку);
 • виховує без одного з подружжя дитину-інваліда (до досягнення дитиною-інвалідом 18 років);
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (до досягнення ними 18-річного віку);
 • особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування, які після звільнення не перебували у трудових відносинах (до припинення трудових відносин з роботодавцем, який прийняв їх на роботу);
 • молодь, віком до 35 років, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання) і яка вперше приймається на роботу (протягом трьох років з дня прийняття на роботу);
 • молодь, віком до 35 років, яка звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення служби) і яка вперше приймається на роботу (протягом трьох років з дня укладення першого трудового договору після звільнення зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби);
 • особи, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років;
 • інваліди, які не досягли пенсійного віку;
 • учасники бойових дій, зазначені уп.п. 19 та 20 ч.1 ст.6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”  від 22.10.1993 № 3551-XI.

Документи, що підтверджують належність громадян до зазначених категорій, наведені у п. 3.2 Порядку надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 16.05.2013 р.  № 271 (далі ― Порядок № 271).

До чисельності осіб з категорій з додатковими гарантіями (крім інвалідів) належать  громадяни, які на умовах повної зайнятості вже працюють у роботодавця (п. 2.3 Порядку № 271).

Не можна зарахувати до квоти осіб, що працюють за сумісництвом. Не зараховують до квоти й  інвалідів, які не досягли пенсійного віку.

Середньооблікову чисельність штатних працівників за попередній рік визначають за Інструкцією зі статистики кількості працівників, затвердженою наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286 (далі ― Інструкція № 286).

Звіт по квоті

Звіт по квоті надається за формою, наведеною в додатку до Порядку надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 16.05.2013 р.  № 271 (далі ― Порядок № 271).

Порядок заповнення Звіту по квоті прописаний у розділі ІІІ Порядку № 271.

Роз’яснення щодо надання роботодавцями територіальним органам державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню також надало Міністерство соціальної політики України в листі від 05.11.2015 р. № 430/021/106-15. З урахуванням зазначених рекомендацій розрахунок квоти у розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників та заповнення рядків 01, 03 Звіту по квоті пов’язано з календарним роком, що передує звітному, для подальшого визначення дотримання роботодавцями квоти у звітному році.

Тому, за 2016 рік Звіт по квоті заповнюється таким чином:

 • у рядку 01 зазначається середньооблікова чисельність штатних працівників за календарний рік, що передує звітному (2015 рік);
 • у рядку 02 зазначається середньооблікова чисельність працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню відповідно до ст. 14 Закону про зайнятість та працювали на умовах повної зайнятості у звітному році (2016 рік);
 • у рядку 03 зазначається розрахункова чисельність працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, у розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік (2015 рік);
 • у рядку 04 вказується чисельність громадян, яких планується працевлаштувати в поточному році у рахунок квоти (2017 рік).

Отже, у рядку 04 вказується чисельність громадян, яких планується працевлаштувати в поточному році у рахунок квоти, зокрема, різниця між отриманим показником та рядком 02.

У разі якщо за результатом розрахунку у роботодавця працює необхідна середньооблікова чисельність працівників, на яких поширюються додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, у рядку 04 ставиться «0».

Відповідальність

Стаття 53 Закону про зайнятість передбачає тільки штраф за кожну необґрунтовану відмову в працевлаштуванні зазначених осіб у межах квоти ― у двократному розмірі мінімальної зарплати, установленої на момент виявлення порушення (ч. 2 ст. 53 Закону про зайнятість).

Отже, штраф може бути накладено, якщо протягом року невиконана квота та одночасно мала місце необґрунтована відмова в працевлаштуванні осіб, що мають додаткові гарантії в працевлаштуванні (див. лист Державного центру зайнятості від 25.03.2014 р. № ДЦ-01-1816/0/6-14).

До того ж «інформування» не можна прирівняти до поданням звітності. Тому за неподання (несвоєчасне подання) Звіту по квоті або за неправильне його складання штрафних санкцій законодавством не передбачено. Але зважте на те, що неподання Звіту по квоті може призвести до позапланової перевірки підприємства інспекцією з питань праці.

 

Елена Ткаченко

Ведущий эксперт по налогообложению и бухучету компании "Smile бухгалтерия".

Комментарии (2)

юлія

добрий день. тобто, щоб розрахувати рядок”03″, треба середньооблікову чисельність помножити на 5% ?, тоді рядок “04”= рядок”03″-рядок”02″. дякую, якщо дасте відповідь.

  Елена Ткаченко

  Так, Юлія, усе вірно.

Оставить коментарий

Расскажите о нас

Поделитесь с вашими друзьями информацией о нас и станьте нашими друзьями!